Podczas ostatnich Warsztatów Filmowo-Fotograficznych uczestniczki przeprowadziły wywiad z aspirant Barbarą Pawłowską z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, która jest specjalistą zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Uczestniczki pytały o wiele ciekawych i nurtujących spraw związanych z pracą policjantki.

Przeprowadzono także pogadankę dotyczącą zagrożeń, które dotykają współczesną młodzież. Spotkanie odbyło się w ramach projektu finansowanego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec lata 2021 – 2023.