Od 25 do 31 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy  w Tarnowcu (pok. nr 18 – niski parter), w godzinach pracy urzędu, wyłożony zostaje do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Podkarpackiej Izby Rolniczej. 

W tym okresie każdy członek izby może sprawdzić czy został ujęty w spisie, co jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wyborach.

Wybory do Podkarpackiej Izby Rolniczej odbędą się 24 września 2023 r. w budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Szczegóły na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Rolniczej: https://piragro.pl/ w zakładce "Wybory 2023".