W dniu 6 lutego w świetlicy OSP Tarnowiec odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki. Na zebranie przybyli: przedstawiciel Komendy powiatowej PSP w Jaśle, a zarazem Komendant Gminny OSP Gminy Tarnowiec kpt. Lula Jarosław,radny wsi Tarnowiec pan Eugeniusz Gądek, sołtys wsi Tarnowiec pan Stanisław Lawera, przewodnicząca KGW w Tarnowcu pani Aleksandra Ginalska oraz członkowie naszej jednostki. Zebranie odbyło się w odnowionej wspólnym wysiłkiem pań z KGW w Tarnowcu, strażaków oraz pomocy finansowej Gminy świetlicy w naszej remizie. Po załatwieniu wstępnych ceregieli tj. wyboru przewodniczącego zebrania, komisji uchwał i wniosków oraz zatwierdzeniu porządku obrad przystąpiono do wręczenia dla trzech naszych druhów odznaczeń „Wzorowy Strażak” Odznaczenia te otrzymali: Piotrowski Tomasz, Gruszkoś Marek oraz Wożniak Damian. Następnie przedstawiono sprawozdania komisji rewizyjnej, skarbnika oraz sprawozdanie z pracy zarządu za rok 2008.

Sprawozdanie Zarządu OSP w Tarnowcu z działalności jednostki w 2008 roku.

Zakończyliśmy kolejny rok naszej działalności. Czas na podsumowanie naszej pracy za ubiegły rok. Jak w poprzednich latach działalność nasza odbywała się na kilku płaszczyznach życia naszej miejscowości i gminy. Działalność naszej jednostki to nie tylko udział w akcjach ratowniczych, ale i praca dla środowiska i gminy. Z inicjatywy dh. Andrzeja Pętlaka na stadionie sportowym w Tarnowcu powiększyliśmy płytę przed sceną. Kosztowało nas to trochę pracy, ale dzięki temu powstała na stadionie część taneczna, która jest wykorzystywana podczas organizowania zabaw i festynów.

W miesiącu maju jak co roku jednostkę naszą odwiedziły dzieci z przedszkola w Tarnowcu. Po złożeniu życzeń i wręczeniu kwiatów i laurek nasi milusińscy zapoznali się ze sprzętem i wyposażeniem naszej jednostki. Jakkolwiek hełmy są jeszcze cokolwiek za duże a w ubraniach ochronnych można by zmieścić po jednym dziecku do nogawki lub do rękawa, ale serca przecież mają wielkie i wszystkie przyrzekły, że zostaną strażakami. A na pewno będą grzeczne i nie będą  bawić się otwartym ogniem. Po solennych przyrzeczeniach dzieci zostały odwiezione samochodem pożarniczym pod bramę przedszkolną z obowiązkowo włączoną syreną alarmową. Praca z dziećmi powoli daje efekty w postaci nowych chętnych do naszej drużyny młodzieżowej. W ubiegłym roku do drużyny młodzieżowej wstąpili:

Marcin Frączek, Michał Jaskółka i Jan Wietecha. MDP to nie tylko zabawa i żarty, ale też i konkretna praca przy sprzęcie, remizie, jak i dla środowiska. To przecież w większości członkowie naszej MDP przygotowywali trasę wyścigu kolarskiego „Solidarności i Olimpijczyków”, która to trasa biegła przez teren naszej gminy.

Członkowie naszej MDP pomagali w zabezpieczaniu odpustów, jak i zabaw i festynów. Za pomoc w odpowiednim utrzymaniu porządku wokół, jak i w samej remizie oraz za pomoc w innych pracach składamy całemu stanowi MDP serdeczne podziękowania i prosimy o dalsze angażowanie się w życie naszej jednostki.

Mamy nadzieję, że w tym roku uda się nam wysłać na obóz szkolno wypoczynkowy podczas wakacji, jeśli nie całość to przynajmniej część naszej MDP. W ubiegłym 2008 roku na kurs ratownictwa medycznego został delegowany dh Grzegorz Polak. Nie rozwiązuje to niestety wszystkich naszych potrzeb szkoleniowych. Jeżeli tylko będą się odbywać szkolenia z zakresu dowódców zastępu,naczelników czy też innych specjalności jesteśmy gotowi wysłać na te kursy naszych członków. Jednakże szkolenia organizowane w ośrodkach znacznie oddalonych od naszej miejscowości niestety są nieosiągalne choćby i z tej przyczyny, że pociągają one za sobą dość wysokie koszty. Ponadto większość z tych którzy powinni odbyć takie szkolenia albo się uczy lub pracuje i dlatego w grę mogą wchodzić tylko kursy organizowane w dni wolne od pracy i nauki lub w godzinach popołudniowych. Życie dobitnie pokazuje, że bez odpowiedniego przeszkolenia niestety nie można sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie niosą  z sobą różne zagrożenia, z jakimi może przyjść nam się zetknąć. Po kilku latach przygotowań,a więc kompletowaniu odpowiedniego sprzętu, jak i ilości przeszkolonych druhów zarząd OSP Tarnowiec czyni starania w pozyskaniu nowego samochodu i sprzętu do ratownictwa technicznego. Staraniom naszym jest przychylny zarówno wójt naszej gminy pan Szajnicki Krzysztof, jak i radni widzący konieczność takiego zabezpieczenia naszej gminy. Zdajemy sobie sprawę, że koszt zakupu i karosowania takiego samochodu to kwota ok.180 do 200 000 zł. Do tego dochodzi zakup wyposażenia, ale jesteśmy przekonani, że małymi krokami łatwiej jest pokonać wielką górę niż jednym, a nie przemyślanym skokiem. Tylko stała i konkretna praca ma szanse na sukces. Swoją pracą dowiedliśmy, że swoje społeczne obowiązki traktujemy poważnie i rzetelnie. Rosnąca ilość kolizji i wypadków komunikacyjnych na terenie naszej gminy stawia przed samorządem gminnym, jak i przed naszą jednostką potrzebę sprostania tym wyzwaniom. Jednostka nasza od kilku lat należy do KSRG i dzięki temu rok rocznie otrzymujemy środki finansowe na zakup sprzętu. W ubiegłym roku zakupiliśmy,jedną latarkę, którą można pracować w strefach grożących wybuchem, jedno narzędzie ratownicze typu „Chuligan” oraz dzięki dofinansowaniu przez władze powiatowe nowy system alarmowania i powiadamiania. Teraz w momencie włączenia syreny alarmowej przez PSK automatycznie są wysyłane SMS do naszych strażaków ochotników. System ten udowodnił już swą przydatność podczas dwóch nocnych alarmów. Dzięki temu systemowi nawet ci, spośród nas którzy mieszkają, w tych częściach Tarnowca gdzie syrena alarmowa jest słabo słyszalna, są powiadamiani o alarmie. W związku z pojawiającymi się opiniami, że zarząd kupuje sprzęt drogi, informujemy, że sprzęt kupowany dla naszej jednostki ma wszelkie certyfikaty dopuszczające ten sprzęt do pracy w jednostkach ratowniczo-gaśniczych i jako taki jest sprzętem gwarantującym bezpieczeństwo w różnych stanach zagrożeń. A za bezpieczeństwo niestety trzeba odpowiednio płacić.

W roku 2008 jednostka nasza wyjeżdżała do 18 pożarów,w tym 12 do pożarów traw a pozostałe to budynki mieszkalne, produkcyjne i gospodarcze. Do wypadków i kolizji 3 wyjazdy. Do miejscowych zagrożeń 5 wyjazdów. Oraz 12 wyjazdów sklasyfikowanych jako inne. Łącznie w ubiegłym roku było 38 wyjazdów w czasie 33 godzin i 50 minut co daje łącznie 201rbg. W tych wszystkich wyjazdach brali udział: Pabian Janusz - 20 wyjazdów, Piotrowski Stanisław - 15 wyjazdów, Piotrowski Tomasz – 21, Radoń Aleksander – 22, Pilczuk Krzysztof – 4, Lawera Stanisław – 13, Bochebek Wojciech – 24, Pętlak Piotr – 10, Hendzel Dawid – 4, Szurek Grzegorz – 6, Pętlak Grzegorz - 1,Smyka Michał – 6, Setlak Andrzej – 8, Pętlak Andrzej - 2, Klekot Sławomir – 4, Żarnowski Piotr – 5, Woźniak Damian - 5, Lawera Tomasz- 1, Gruszkoś Marek - 6,

Radoń Przemysław – 6, Kotulak Michał – 3, Muzyka Jarosław – 3, Karaś Kazimierz – 2, Wojtunik Dawid – 1, Polak Marek – 1, Wietecha Jan – 1, Frączek Marcin – 1 oraz Błasik Tomasz członek OSP Warzyce podczas swego pobytu w Tarnowcu brał wraz z nasza jednostką udział w jednej akcji gaśniczej. Wymienieni w tym zestawieniu członkowie MDP brali udział w wyjazdach nie związanych z ratownictwem. Były to wyjazdy do wypompowania studni,przygotowania trasy wyścigu czy też zabezpieczenia uroczystości religijnych i świeckich. Wszystkich tych, których w tym zestawieniu przez pomyłkę nie wykazano, bardzo przepraszamy i prosimy o zgłoszenie tego faktu zarządowi.

Jednostka nasza bardzo ściśle współpracuje z KGW z Tarnowca. Razem zorganizowaliśmy w ubiegłym roku zabawy wiejskie, z których dochód zasilił konta obydwu organizacji. Mamy nadzieję, że współpraca ta będzie coraz szersza i bardziej owocna. Zgodnie z wieloletnią tradycją druhowie z naszej jednostki brali udział w warcie przy Grobie Pańskim, Nabożeństwach Fatimskich i innych świętach religijnych zarówno w liturgii, jak i podczas zabezpieczeń tych uroczystości.

Końcem roku 2008 roznieśliśmy po Tarnowcu kalendarze strażackie. Pieniądze zebrane przy tej okazji zostaną przeznaczone za zakup sprzętu do ratownictwa technicznego. W momencie, gdy sprzęt ten zostanie zakupiony zwrócimy się do Komendanta Powiatowego PSP o pomoc w szkoleniu praktycznym na tym sprzęcie. Tak aby zanim sprzęt trafi na stan pododdziału bojowego, większość naszych strażaków potrafiła pracować bezpiecznie i efektywnie w sytuacjach prawdziwych zagrożeń. Kończąc, pragnę wyrazić nadzieję, że rok 2009 zaznaczy się dalszym wzrostem wyszkolenia i wyposażenia naszej jednostki co automatycznie przełoży się na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców naszej wsi oraz gminy.  Po przedstawieniu sprawozdań oraz planów pracy na 2009 rok wywiązała się dyskusja wyniki, której zostały zapisane w postaci uchwał i wniosków.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się krótkie spotkanie przy kawie, herbacie, pączkach i ze względu na to, że zebranie odbywało się w piątek przy śledziku. Jednocześnie pragniemy podziękować pani Pętlak Annie za (jak to określili nasi młodzieżowcy) superowe pączki i prosimy o jeszcze.

Aleksander Radoń

straz-S7302243.JPGstraz-S7302244.JPGstraz-Zdjecie222.jpgstraz-S7302246.JPGstraz-Zdjecie223.jpgstraz-S7302248.JPGstraz-S7302247.JPGstraz-S7302249.JPGstraz-Zdjecie224.jpgstraz-S7302245.JPGstraz-Zdjecie228.jpgstraz-Zdjecie225.jpgstraz-Zdjecie227.jpgstraz-Zdjecie226.jpg