Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 2009 r. ''Młodzież zapobiega pożarom''

W dniu 23.02.2009r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu  przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjalnych z miejscowości Tarnowiec, Łubno Szlacheckie, Wrocanka, Łajsce, Glinik Polski, oraz Nowy Glinik.
Do rywalizacji w turnieju przystąpiło 23 osób.

Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała czteroosobowa komisja w składzie:

Przewodniczący – kpt. Sławomir Madejczyk

Sekretarz – mł. bryg. Marek Górniak

Członek – kpt. Jarosław Lula

Członek – mgr Stanisław Cichoń

Przed rozpoczęciem turnieju pani dyrektor mgr Ewa Żebracka powitała uczestników turnieju, opiekunów oraz jurorów. Następnie przewodniczący zapoznał uczniów z regulaminem i sposobem punktacji przy obliczaniu wyników testów i pytań dodatkowych w turnieju ustnym. Po rozdaniu pytań testowych uczniowie przystąpili do pracy.

Po zakończeniu i poprawieniu testów  po trzy osoby z każdej grupy wiekowej przystąpiło do rozgrywek finałowych - dogrywka ustna. Po dogrywce wytypowano czołowe miejsca w następujących grupach wiekowych.

I grupa wiekowa -( szkoły podstawowe )

1. I miejsce Stryczniewicz Daniel – SP w Łajscach

2. II miejsce Sikora Daria – SP w Łubnie Szlacheckim

3. III miejsce Goleń Justyna – SP w Gliniku Polskim

II grupa wiekowa -( gimnazja)

1. I miejsce Szczepański Michał – Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim

2. II miejsce Kotulak Anna – Gimnazjum w Tarnowcu

3. III miejsce Żebracki Michał – Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim

Do eliminacji powiatowych, które odbędą się 27 marca br. o godz. 10:00 w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle zakwalifikowali się:

I grupa wiekowa - Stryczniewicz Daniel – SP w Łajscach

II grupa wiekowa - Szczepański Michał – Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim

Są to uczniowie, którzy w swych grupach zajęli I miejsce.

Pani dyrektor Ewa Żebracka oraz Prezes ZOSP RP w Tarnowcu druh Jarosław Lula, zwycięzcom wręczyli dyplomy, oraz nagrody ufundowane przez gminę Tarnowiec i ZOSP RP w Tarnowcu, zaś pozostałym uczestnikom pamiątkowe dyplomy za udział.

Na zakończenie turnieju druh Jarosław Lula pogratulował laureatom oraz wszystkim uczestnikom. Zwrócił uwagę na wysoki poziom wiedzy uczestników oraz dużą frekwencję, która świadczy o dogłębnym zrozumieniu problematyki, służącej popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarowej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

ppoz_0011.jpgppoz_0017.jpgppoz_0018.jpgppoz_0020.jpgppoz_0016.jpgppoz_0005.jpgppoz_0002.jpgppoz_0015.jpgppoz_0013.jpgppoz_0009.jpgppoz_0007.jpgppoz_0010.jpgppoz_0019.jpgppoz_0008.jpgppoz_0012.jpgppoz_0021.jpgppoz_0022.jpgppoz_0004.jpgppoz_0001.jpgppoz_0014.jpgppoz_0003.jpg