LOGA

Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Tarnowiec informuje, że zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowiec”, dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uzyskało dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 12 798,45 zł co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych zadania.