Szanowni Państwo! Zapraszamy lokalnych liderów, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenia, Klubu Sportowe do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat możliwości uzyskania dofinansowania przez organizacje pozarządowe w ramach dostępnych form wsparcia, oferowanych przez Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Wsparcie to obejmuje możliwość skorzystania z mikro dotacji (tzw. Małe Granty) oraz pakietów marketingowych (wsparcie rzeczowe w postaci materiałów promujących organizację) a także bezpłatnych szkoleń.

Spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek), o godzinie 15:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie