Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2023.

Głównym celem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych ochotniczych straży pożarnych, które realizują cenne inicjatywy służące lokalnej społeczności. Konkurs FLORIANY ma również za zadanie inspirowanie innych OSP do podejmowania tego typu działalności i współpracy z samorządami oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać do 30 czerwca 2023 roku.

Regulamin konkursu raz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: http://floriany.pl/

Floriany