Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych otrzymają telefoniczną informację o wyniku weryfikacji wniosku wraz z informacją o procedurze odbioru węgla.

O kolejności odbioru węgla decydowała będzie data złożenia wniosku przez Mieszkańca.

Po informacji o terminie odbioru węgla  należy dokonać wpłaty za zakup węgla na niżej podany rachunek:

Gmina Tarnowiec

38-204 Tarnowiec 211

Nr. Konta 14 8627 1040 2005 7000 0169 0036

W tytule: Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych

(w załączeniu druk dowodu wpłaty)

Cena za jedną tonę węgla grubego (orzech, kostka) wynosi 1890 zł brutto.

Cena za jedną tonę ekogroszku wynosi 2 000 zł brutto.

Proszę o dokonanie wpłaty kwoty należnej, tj. ilość zadeklarowanego węgla razy cena 1890 zł brutto (orzech, kostka) lub 2 000 zł brutto (groszek II JARET). Wpłaty można dokonać w Banku Spółdzielczym w Tarnowcu na blankietach dostępnych poniżej. Blankiety wpłaty dostępne są również w Urzędzie Gminy i w Placówce Banku 

Z dowodem wpłaty należy zgłosić się do pokoju nr 28 w Budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu w celu wystawienia faktury za zakup węgla oraz Zlecenia Wydania Węgla, która będzie upoważniała do odbioru węgla w punktach dystrybucji.

Gmina nie pokrywa kosztów transportu węgla ze składu opału na teren nieruchomości wnioskodawcy.

Dystrybucję węgla prowadzić będą dwie firmy:

  • Zakład Produkcyjno - Handlowo-Usługowy ROLBUD Stanisław Godek, Punkt odbioru: 38-204 Tarnowiec 73 B
  • F.H. Żelbud s.c., Punkt odbioru :38-204 Tarnowiec 80