W pierwszych dniach grudnia zakończono prace związane z zadaniem pn. „Budowa parkingu ogólnodostępnego przy Urzędzie Gminy w Tarnowcu na działkach ewidencyjnych: 698/1, 698/2,745/1,746,747,759., wraz z budową, przebudową oraz zabezpieczeniem urządzeń towarzyszących”.

Przeprowadzone prace obejmowały:

- Usunięcie drzew z terenu inwestycji,
- Przebudowę odcinka gazociągu średniego ciśnienia,
- Likwidację odcinka kabla elektroenergetycznego niskiego napięcia, oraz zabezpieczenie kabla linii oświetlenia ulicznego,
- Budowę kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych i studni chłonnych, - - Budowę drogi manewrowej dla parkingu z nawierzchni asfaltowej
- Budowę 53 stanowisk postojowych i dodatkowo 4 stanowisk dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Koszt inwestycji wyniósł 377 066,14 zł. Wykonawcą parkingu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle.

Parking znajdujący się przy Urzędzie Gminy umożliwi bezpieczne zostawienie pojazdu w czasie załatwiania spraw w UG oraz podczas wizyt na sąsiadujących bezpośrednio z nim cmentarzach komunalnym i parafialnym. Dotychczas samochody parkowane były na gruntowym poboczu wzdłuż drogi.