Jednostka otrzymała używany jednak w pełni sprawny wóz na podwoziu Mercedes Benz Actros, który przyjechał do Wrocanki w asyście zaprzyjaźnionych jednostek z terenu Gminy Tarnowiec i Gminy Jedlicze.

Po powitaniu wszystkich obecnych przez prezesa OSP we Wrocance Konrada Fabra, głos zabrał Wójt Gminy Tarnowiec Wiktor Barański, który podkreślił, że zakup wozu byłby niemożliwy bez bezpośredniego zaangażowania druhów z OSP, którzy wykonali bardzo dużo pracy administracyjnej i organizacyjnej aby sprowadzić wóz do miejscowości. Podziękował także wszystkim, którzy służyli doradztwem i włączyli się w pomoc przy realizacji tego przedsięwzięcia, które jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Zaznaczył, że zakup samochodu dla OSP we Wrocance był możliwy dzięki Funduszowi Sprawiedliwości, z którego na ten cel otrzymano 170tyś zł. Jest to kolejna inwestycja realizowana ze wsparcia środków funduszu – w ubiegłym roku zakupiono wóz do Nowego Glinika. Fundusz wspiera także zakup sprzętu ratującego życie i zdrowie, z czego Gmina również korzysta doposażając jednostki OSP.

Podziękował także obecnej Posłance na Sejm Marii Kurowskiej, która była mocno zaangażowana w pomoc przy pozyskaniu środków.

Maria Kurowska dokonując symbolicznego przekazania samochodu podkreśliła jak ważne jest wsparcie finansowe dla jednostek OSP z szczebla rządowego. Druhowie, którzy pomagają potrzebującym w sytuacjach największego zagrożenia zasługują na to aby sprzęt, którym tę pomoc niosą był jak najlepszy. Pogratulowała wytrwałości w pokonaniu wszystkich procedur i wytycznych, które musiały zostać spełnione aby możliwe było zakupienie samochodu zza granicy. Życzyła strażakom aby wóz służył jak najlepiej i podziękowała za ich trud i pracę, którą wkładają w pomoc innym oraz w edukację młodzieży.

W imieniu Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tarnowcu gratulacje złożył także zastępca Komendanta PSP w Jaśle i jednocześnie Komendant Gminny ZOSP RP Jarosław Lula.

Koszt zakupu samochodu wyniósł blisko 300 tysięcy złotych, z czego 170 tysięcy złotych pochodzi z Funduszu Sprawiedliwości, 100 tysięcy złotych wyniosła dotacja z gminy Tarnowiec. Pozostała kwota to wkład własny jednostki uzyskany z darowizn przekazanych przez lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców oraz sympatyków OSP. Samochód został zakupiony w Szwajcarii.

 

fot. Piotr Chochołek