W listopadzie zakończono prace związane z zadaniem pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski”

W ramach inwestycji wykonano:
- remont nawierzchni drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Umieszcz,
- budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Glinik Polski,
- przebudowę dwuokularowego przepustu pod drogą na Czarnym Potoku zwiększającą jego przepustowość w miejscowości Glinik Polski.

Koszt całości inwestycji wyniósł 1 725 802,35 zł. Na ten cel pozyskano 1 208 061,00zł ze środków zewnętrznych, finansowanie po stronie Gminy Tarnowiec – 300 000,00zł, Powiat Jasielski – 214 741,35zł.

 Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle