Dnia 28 września br. w Tarnowcu spotkali się sołtysi i Koła Gospodyń z powiatów: przemyskiego, brzozowskiego i naszego jasielskiego, z gminy Nowy Żmigród i gminy Tarnowiec.

Władze powiatu jasielskiego reprezentował Jan Muzyka - etatowy członek zarządu powiatu, powiat przemyski członek zarządu powiatu Ryszard Gołębiowski, natomiast gminę Tarnowiec wójt Gminy Wiktor Barański, przewodniczący Rady Gminy Michał Dłuski i skarbnik Gminy Barbara Kosińska. W spotkaniu wzięli udział również członek zarządu Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Janusz Rabka, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego Stanisław Lawera oraz prezesi stowarzyszeń powiatowych, przemyskiego Maria Jakubowska, jasielskiego Teresa Laskowska, brzozowskiego Andrzej Kot i prezes Stowarzyszenia Gminy Tarnowiec Krystyna Lawera. Ważną rolę przy organizacji spotkania pełniły panie z Koła Gospodyń w Tarnowcu na czele z przewodniczącą Anią Pętlak i sołtyską Tarnowca Aleksandrą Ginalską.

W spotkaniu uczestniczyło 80 osób i miało ono charakter informacyjny dotyczący działań w swoich sołectwach i gminach, mowa była o osiągnięciach, ale też i trudnościach w działaniach, nawiązano kontakty między stowarzyszeniami i kołami gospodyń, umawiano się na wyjazdy studyjne do zaprzyjaźnionych sołectw. Dyskusje toczyły się na pełnym luzie co jak przypuszczam, (ba! na pewno) daje większe efekty niż niektóre „drętwe nasiadówki”.

Na zakończenie było trochę śpiewania i tańca przy akompaniamencie akordeonu, bo przecież śpiew i muzyka łagodzą obyczaje.

Dziękuję wszystkim, którzy dopomogli w organizacji spotkania, szczególnie, Staroście Powiatu Jasielskiego Adamowi Pawlusiowi, Wójtowi Gminy Tarnowiec Wiktorowi Barańskiemu, Dyrektorowi GOK-u Bartłomiejowi Smyce.

Serdeczne podziękowania składam Paniom z KGW Tarnowiec za przygotowanie sutego poczęstunku.

Stanisław Lawera