Szanowni Państwo!

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa na zlecenie Gminy Tarnowiec realizuje badanie na temat występujących problemów społecznych na terenie Gminy Tarnowiec.

Wyniki badań posłużą do przygotowania Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Tarnowiec .

Badanie jest anonimowe, wyniki zostaną opracowane statystycznie.

Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi. Link do ankiety znajduje się poniżej.

https://www.webankieta.pl/ankieta/631088/mieszkancy-tarnowiec.html