Budowa peronu pasażerskiego w m. Brzezówka

W dniu dzisiejszym tj. 12 maja 2021 roku o godzinie 900 w miejscowości Brzezówka odbyła się wizja lokalna celem ustalenia lokalizacji i warunków budowy nowego przystanku kolejowego pod roboczą nazwą „Brzezówka km około 56,500 linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko”.

Spotkanie odbyło się w związku z rozpoczęciem przygotowań do realizacji nowego rządowego programu pod nazwą „Program budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025”

Uczestnikami wizji lokalnej byli: przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie, z ramienia Gminy: Agata Augustyn – Sekretarz Gminy, Jarosław Pękala – Przewodniczący Rady Gminy, Radosław Kujawski – Kierownik Wydziału Gospodarczego. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel mieszkańców m. Brzezówka Pan Leszek Biernacki – członek Rady Sołeckiej.  

Ze spotkania zostanie sporządzona notatka przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. celem zaakceptowania jej przez gminę.