Dofinansowanie zakupu samochodów dla jednostek OSP

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w dniu dzisiejszym opublikowała listę jednostek OSP i samochodów z dofinansowaniem w 2021 r.

Miło jest nam poinformować mieszkańców Gminy Tarnowiec, że na w/w liście znajduje się OSP Tarnowiec – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Szczególne podziękowania za wsparcie inicjatywy pozyskania środków na zakup samochodu dla OSP Tarnowiec składamy wszystkim lokalnym parlamentarzystom na czele z Panem Marszałkiem Markiem Kuchcińskim oraz za osobiste zaangażowanie Panu Staroście Adamowi Pawlusiowi oraz Janowi Muzyce etatowemu członkowi Zarządu Powiatu Jasielskiego.

W 2021 r. do  jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł. W większości będą to najbardziej uniwersalne – średnie samochody ratowniczo-gaśnicze (ok 80%). Do jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie woj. podkarpackiego trafi 19 samochodów ratowniczych.

Zakupy samochodów zostaną zrealizowane przez jednostki OSP przy dofinansowaniu:

  • NFOŚiGW / WFOŚiGW – 60,7 mln zł,
  • dotacji KSRG – 44,9 mln zł,
  • dotacji MSWiA – 19,6 mln zł,
  • środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 14,5 mln zł.