Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres naboru wniosków o powierzenie grantu: Zachowanie oraz promocja dziedzictwa lokalnego

Termin składania wniosków o powierzenie grantu: od 13 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków o powierzenie grantu: Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Szkolnej 7 (przybudówka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach).

Limit środków dostępnych w ramach naboru wniosku o powierzenie grantów: 200 000,00 zł

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o powierzenie grantów znajdą Państwo w: Ogłoszeniu 6/2017 - http://www.nowagalicja.pl/promocja/nabor-wnioskow-zachowanie-oraz-promocje-dziedzictwa-lokalnego/