110 lat istnienia jednostki Ochotniczej Straży uczczono w niedziele we Wrocance.  Uroczyste obchody jubileuszu 110 lecia Ochotniczej Straży Pozarnej we Wrocance poprzedziła okolicznościowa Msza Święta, która odprawiona na placu przed  Kosciołem pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocance mszę odprawił ksiądz kustosz Jerzy Uchman  w asyście księdza kapelana Tadeusza Wawryszko.

110 lat istnienia jednostki Ochotniczej Straży uczczono w niedziele we Wrocance.  Uroczyste obchody jubileuszu 110 lecia Ochotniczej Straży Pozarnej we Wrocance poprzedziła okolicznościowa Msza Święta, która odprawiona na placu przed  Kosciołem pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocance mszę odprawił ksiądz kustosz Jerzy Uchman  w asyście księdza kapelana Tadeusza Wawryszko. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych, orkiestry dętej oraz marżonetek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Piastowym, udali się na plac przed remizą na główną część obchodów jubileuszowych .  Uroczysty  apel  odbył się z  udziałem druhen i druhów tutejszej jednostki, lokalnych władz samorządowych, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, pocztów sztandarowych z jednostek OSP (Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz, Glinik Polski, Nowy Glinik, Łajsce, Łubno Szlacheckie, Łubienko, Dobrucowa, Brzezówka, Czeluśnica) oraz zaproszonych gości .Apel rozpoczął  się złożeniem gotowości pododdziałów do apelu przez dowódcę uroczystości – Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnowcu Jarosława Lulę, wciągnięciem flagi Związkowej na maszt. Następnie odczytano rysu historyczny jednostki, uczczono pamięć zmarłych założycieli i działaczy, którzy tworzyli lokalną jednostkę na przestrzeni stu dziesięciu lat minutą ciszy oraz wręczono odznaczenia dla zasłużonych druhów.

W uznaniu zasług i wkładu pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Krzysztof Pac s. Józefa, Adam Chudy s. Józefa (srebrne), Konrad Faber s. Kazimierza, Łukasz Dobosz s. Andrzeja, Sylwester Michalik s. Antoniego, Marcin Szurek s. Mariana, Adam Uram s. Stanisława, Grzegorz Urbanik s. Zdzisława oraz Wojciech Wierdak s. Czesława (brązowe).

W podziękowaniu za wieloletnią posługę na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowcu postanowiło nadać odznaki „Za wysługę lat” dla: Józefa Stysia, Kazimierza Orzechowicza, Jana Stysia, Wiesława Jakubowskiego, Kazimierza Fabra, Bogdana Chudego, Leona Lepuckiego, Jana Trznadla, Jacka Stysia, Mariana Szurka, Sławomira Chudego, Roberta Majki, Piotra Radonia, Karola Stysia, Janusza Wietechy, Janusza Wiktorskiego, Pawła Orzechowicza, Piotra Urbanika, Pawła Musiała, Konrada Fabra.

Z kolei Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle – w uznaniu zasług i wkładu pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej – postanowiło nadać odznaki „Strażak wzorowy” dla następujących druhów OSP we Wrocance: Damian Faber s. Kazimierza, Łukasz Goleń s. Janusza, Dominik Grzesiak s. Krzysztofa, Łukasz Kopczak s. Antoniego, Kamil Michalik s. Sylwestra, Radosław Michalik s. Sylwestra, Kamil Piątkowski s. Andrzeja, Adrian Radoń s. Piotra, Krzysztof Radoń s. Ryszarda, Łukasz Soboń s. Piotra, Norbert Styś s. Jacka, Przemysław Styś s. Karola.    

Kolejną częścią uroczystości było odsłonięcie oraz poświęcenie pamiątkowej tablicy znajdującej się na froncie remizy jednostki.  Aktu otwarcia dokonali Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch wraz z wójtem gminy Tarnowiec Janem Czubikiem natomiast poświęcenia proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu ks. kanonik Jerzy Uchman.

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili : Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Marek Górniak. Druhowie z Wrocanki wraz z podziękowaniami  wręczyli wieloletniemu Prezesowi Leonowi Lepuckiemu  pamiątkową statuetkę.

Wójt Jan Czubik wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Pękalą złożyli na ręce przedstawicieli Zarządu OSP we Wrocance okolicznościowy grawerton, który będzie przypominał kolejnym pokoleniom miejscowych strażaków o tym podniosłym wydarzeniu wraz z podziękowaniami za to, że „zawsze jesteście tam, gdzie jesteście potrzebni”.
Pamiątkowy grawerton wraz gratulacjami  w imieniu zarządu gminnego wręczył Prezes druh Wiktor Barański.

Historia OSP Wrocanka

Dzieje ochotniczego pożarnictwa we Wrocance sięgają pierwszej dekady ubiegłego stulecia. Założycielami w 1907 roku jednostki, która powstała przy miejscowym kółku rolniczym, byli Leon Lepucki (naczelnik) i Marian Smyka (zastępca naczelnika). Ówczesna formacja skupiała w swoich szeregach dwunastu członków. Druhowie dysponowali sikawką ręczną oraz podstawowym sprzętem strażackim. W 1912 roku w Tarnowcu odbył się kurs pierwszego stopnia dla okolicznych ochotniczych straży pożarnych, który ukończyli wszyscy członkowie jednostki z Wrocanki. Do wybuchu I wojny światowej, jak na owe czasy, tutejsi druhowie byli odpowiednio wyszkoleni oraz dysponowali niezbędnym sprzętem. Oprócz udziału w działaniach ściśle związanych z ochroną pożarową, jej członkowie włączali się w organizację uroczystości patriotycznych związanych z ważnymi dla naszego kraju rocznicami, spektakle teatralne, zabawy i festyny dla lokalnej ludności. W 1922 roku ówczesny wójt Tarnowca reaktywował jednostkę z Wrocanki. W kolejnych latach doposażono ją w sikawkę konną. Ponowna reaktywacja nastąpiła w 1946 roku, po zakończeniu II wojny światowej.

W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia przystąpiono do budowy remizy we Wrocance, a w 1969 roku tutejsza jednostka otrzymała pierwszy samochód bojowy – Żuk.
W kolejnych latach udało się pozyskać z komendy straży pożarnej w Jaśle przyczepkę wraz z pełnym sprzętem strażackim, a także mundury bojowe i wyjściowe.
Cała społeczność Wrocanki szczególnie zapamiętała rok 2007, w którym zorganizowano uroczystości z okazji jubileuszu stulecia powołania ochotniczej straży pożarnej w tej miejscowości. Dwa lata później udało się pozyskać z Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie samochód gaśniczy na podwoziu Jelcza. Przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Tarnowcu udało się go skarosować i służy druhom po dzień dzisiejszy.
Ostatnie wybory władz jednostki zostały przeprowadzone w 2016 roku. Zarząd ukonstytuował się w składzie: Konrad Faber (prezes), Krzysztof Pac (wiceprezes, naczelnik), Piotr Radoń (wiceprezes), Sławomir Chudy (zastępca naczelnika), Janusz Wiktorski (sekretarz), Adam Uram (skarbnik), Paweł Soboń (gospodarz, kierowca), Mateusz Jedziniak (kronikarz), Dominik Grzesiak (członek Zarządu). Komisję rewizyjną tworzą: Łukasz Goleń (przewodniczący), Robert Majka (sekretarz), Marcin Szurek (członek).
Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna we Wrocance zrzesza 56 członków, w tym dziewięciu honorowych oraz pięciu w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Za pośrednictwem Powiatowego Stanowiska Kierowania przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle biorą oni czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także uczestniczą w uroczystościach państwowych i kościelnych w swojej miejscowości i gminie. Na wyposażeniu jednostki, oprócz wspomnianego wcześniej samochodu bojowego, znajduje się wiele specjalistycznego sprzętu, o który udało się ją doposażyć w ostatnich latach, m.in. aparaty ochrony dróg oddechowych, umundurowanie bojowe, agregat prądotwórczy, pompy pływające, agregat oddymiający, czy system selektywnego powiadamiania.

DSC09004.JPGDSC09318.JPGDSC08998.JPGDSC09058.JPGDSC08970.JPGDSC09110.JPGDSC09310.JPGDSC09216.JPGDSC09369.JPGDSC09091.JPGDSC08847.JPGDSC09002.JPGDSC09195.JPGDSC09173.JPGDSC09252.JPGDSC08933.JPGDSC08929.JPGDSC09100.JPGDSC09037.JPGDSC09073.JPGDSC08809.JPGDSC09026.JPGDSC09145.JPGDSC09136.JPGDSC09104.JPGDSC08945.JPGDSC09176.JPGDSC09005.JPGDSC09028.JPGDSC09063.JPGDSC09238.JPGDSC09188.JPGDSC08951.JPGDSC09266.JPGDSC09017.JPGDSC09139.JPGDSC09340.JPGDSC09366.JPGDSC09307.JPGDSC09082.JPGDSC09209.JPGDSC09234.JPGDSC08999.JPGDSC08996.JPGDSC08891.JPGDSC09057.JPGDSC08990.JPGDSC09353.JPGDSC09269.JPGDSC08886.JPGDSC09000.JPGDSC08942.JPGDSC09006.JPGDSC08922.JPGDSC08997.JPGDSC09280.JPGDSC09067.JPGDSC09062.JPGDSC08797.JPGDSC09167.JPGDSC09201.JPGDSC09228.JPGDSC09085.JPGDSC09129.JPGDSC09319.JPGDSC09003.JPGDSC09249.JPGDSC09223.JPGDSC09154.JPGDSC09019.JPGDSC08911.JPGDSC09055.JPGDSC09018.JPGDSC09007.JPGDSC09254.JPGDSC09008.JPGDSC08936.JPGDSC09035.JPGDSC08827.JPGDSC08952.JPGDSC09138.JPGDSC09012.JPGDSC09038.JPGDSC09304.JPGDSC09001.JPGDSC09151.JPG