Niedziela 11 września w Tarnowcu była miejscem pielgrzymki do Sanktuarium Narodzenia Matki Boskiej Które to ustanowione zostało przez biskupa Kazimierza Górnego jako Sanktuarium zawierzenia rolników i środowisk wiejskich. Z tej to racji już po raz drugi zorganizowana została przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego "III Konferencja rolników i środowisk Wiejskich" z udziałem 150 osób oraz dożynki organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie i diecezjalnego duszpasterza rolników. W tym roku tematyka konferencji składała się z dwóch zagadnień: pierwsza  przedpołudniowa część to prezentacja w-ce dyrektora Wydziału rolnictwa Urzędu wojewódzkiego w Rzeszowie Pana Stanisława Zająca na temat "Perspektywy rozwoju rolnictwa w województwie podkarpackim" drugim tematem konferencji była prezentacja pana Piotra Kędrka „Scalenie gruntów szansą dla polepszenia warunków gospodarowania” Obydwa tematy wzbudziły spore zainteresowanie uczestników gdyż dotyczyły aktualnie podejmowane działania na terenie naszego województwa (wytwarzanie żywności ekologicznej, gospodarstwa agroturystyczne, scalenia gruntów – przeznaczona kwota czterdzieści dwa miliony PLN).

W konferencji udział wzięli: rolnicy, sołtysi, członkinie KGW, przedsiębiorcy branży rolno spożywczej, oraz zaproszeni goście. Po prezentacjach uczestnicy konferencji wzięli udział we mszy dożynkowej celebrowanej przez księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego – Krajowego duszpasterza rolników w czasie której poświęcono 17 piękne wieńce  poczty wieńcowe otrzymały pamiątkowe statuetki, w mszy  wzięło w niej udział około 5-ciu tysięcy wiernych.

Po mszy uczestnicy wysłuchali występu chóru z Szebni oraz zespołu „Tarnina” prowadzonego przez Panią Martę  Kapałę a także zwiedzili wystawę sprzętu rolniczego i fotogramów „Kapliczki Gminy Tarnowiec. Trzeba tez wspomnieć o obfitym poczęstunku przygotowanym przez Panie z KGW całej parafii, oraz zafundowanego przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego bigosie.

Po mszy uczestnicy konferencji dyskutowali na tematy dotyczące wsi i rolnictwa oraz wypracowali wnioski pokonferencyjne które przekazane zostaną instytucji których dotyczą.
Konferencję i dożynki wspomógł finansowo sponsor strategiczny firma "GAZ SYSTEM" za co składamy serdeczne podziękowania prezesowi Tomaszowi Stępniowi i dyrektorowi Oddziału Tarnów Krystianowi Liszce.

Za pomoc dziękujemy również Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

Dziękujemy Bankowi Zachodniemu WBK, szczególnie Pani Dyrektor Okregu rzeszowskiego i dyrektorowi Sławomirowi Krzysztoniowi również za zorganizowanie wystawy sprzętu rolniczego.

Organizatorami uroczystości były: Parafia Tarnowiec, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego, Gminny Ośrodek Kultury.
Patronat sprawowali: Ireneusz Niewiarowski-prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego.

Lawera Stanisław

Gaz System

DSC00667.JPGDSC00369.JPGDSC00357.JPGDSC00363.JPGDSC00378.JPGDSC00374.JPGDSC00593.JPGDSC00359.JPGDSC00365.JPGz20160911_173702 baner.jpg