Jaka będzie przyszłość polskiego rolnictwa i polskiej wsi jakie są i będą możliwości pozyskania środków pieniężnych dla rolników, dla wsi, dla organizacji pozarządowych wsłuchiwała się grupa 130 rolników, sołtysów, członkiń Kół gospodyń wiejskich i strażaków z województwa podkarpackiego na konferencji która odbyła się 8 września w Tarnowcu. Organizatorem konferencji był Departament PROW w Urzędzie Marszałkowskim i Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego i Diecezjalny Duszpasterz Rolników.

Pomysł i realizacja konferencji powstał w 2012 roku po ustanowieniu przez ówczesnego biskupa ordynariusza Kazimierza Górnego Sanktuarium w Tarnowcu miejscem zawierzenia rolników Najświętszej Marii Pannie.

Wspólnie z kustoszem tutejszego Sanktuarium księdzem Jerzym Uchmanem, równocześnie diecezjalnym duszpasterzem rolników zaprosiliśmy na odpust 8 września bieżącego roku [tradycyjne święto Matki Boskiej Siewnej] mieszkańców wsi na uroczystości odpustowe. Jako prezes Stowarzyszenia Sołtysów zaprosiłem na konferencję grupę rolników, sołtysów, strażaków i kół gospodyń a także prelegentów wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach: Waldemar Guba – Dyrektor Departamentu Europejskiego w ministerstwie Rolnictwa , temat prelekcji „Wspólna polityka rolna 2014- 2020"

Marek Ordyczyński - Dyrektor ARiMR Rzeszów „Działania w ramach programu PROW w latach 2007- 2013 w dziedzinie rolnictwa"

Mariusz Bednarz – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, „Podsumowanie dotychczasowych działań w terenach wiejskich w ramach KSOW".
Konferencja zakończyła się dyskusją uczestnicy przez aklamację poparli wypracowane wnioski które kierowane będą do ministerstw których dotyczą. Z najważniejszych spraw to propozycje do PROW na nowy okres finansowania i sprawa związana z utrudnieniami w organizacji imprez [kasy fiskalne, utrudnienia związane loterią i inne].

Wsłuchując się w głosy uczestników można stwierdzić że środowiska wiejskie chcą wiedzieć o perspektywach dla rolnictwa i obszarów wiejskich, byle konferencje czy szkolenia prowadzone były w sposób zrozumiały i fachowy tak jak rzeczona konferencja w Tarnowcu.

Chcę tu dodać, że uczestnicy konferencji uczestniczyli we mszy świętej celebrowanej przez ekscelencję biskupa ordynariusza diecezji rzeszowskiej Jana Wątrobę który wygłosił homilie skierowana do rolników i środowisk wiejskich a także dokonał aktu odnowienia zawierzenia rolników Najświętszej Marii Pannie.

Reasumując uroczystości zarówno kościelne jak i konferencja były udane o czym świadczy około 5 tysięcy zgromadzonych uczestników ,a jest to wynikiem współdziałania strony kościelnej jak i organizacji pozarządowych a także Gminy i GOK-u. – „zgoda buduje".

Dziękuję Wójtowi Gminy Tarnowiec, Dyrektorowi GOK, Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich , strażakom za pomoc w organizacji uroczystości.

Sponsorom: Urzędowi Marszałkowskiemu w Rzeszowie który był współorganizatorem konferencji, szczególnie Marszałkowi Ortylowi i dyrektorowi Departamentu PROW M. Bednarzowi
Firmie GAZ-SYSTEM a szczególnie Panom: Prezesowi J. Chadamowi, dyrektorowi R. Rybie i kierownikowi J. Sieniawskiemu.

Karpackiej Spółce Gazownictwa – Panu dyrektorowi M. Koniecznemu

Bankowi BGŻ - Panu dr. T. Wójcikowi – ekspertowi banku BGŻ.

Stanisław Lawera

DSC01057.JPGDSC01077.JPGDSC01070.JPGDSC01644.JPGDSC01084.JPGDSC01078.JPGDSC01055.JPGDSC01653.JPGDSC01646.JPGDSC01067.JPGDSC01652.JPGDSC01068.JPGDSC01631.JPGDSC01082.JPGDSC01080.JPGDSC01649.JPGDSC01072.JPGDSC01076.JPGDSC01658.JPGDSC01064.JPG