Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zaprasza na zajęcia sportowo - rekreacyjne z piłki siatkowej.

Zajęcia odbywać się będą w każdy piątek w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.

Piątki  godz. 18:30-20:30.

Środy  godz 18:30- 20:00

Obowiązuje obuwie sportowe.

OD UCZESTNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH WYMAGANE JEST OŚWIADCZENIE PODPISANE PRZEZ RODZICÓW,

Wzór oświadczenia.