Trwają prace związane z położeniem nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Tarnowiec – Czeluśnica. Dzięki osobistemu działaniu Posła na Sejm RP Stanisława Zająca, decyzji Wójta Gminy Tarnowiec Krzysztofa Szajnickiego potwierdzonej Uchwałą Rady Gminy doszło do wspólnego działania Powiatu Jasielskiego i Gminy Tarnowiec tj. budowy nowej nawierzchni na tej drodze.
W pierwszym etapie trwają prace związane z  położeniem „dywanika” na odcinku 1500 m. Przetarg na prace na tym etapie wygrała firma "DROGBUD" Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. z Domaradza.
Koszt pierwszego etapu 800 tyś. zł. z tego 600 tyś złotych otrzymano z funduszu tzw. powodziowego z MSWiA, 200 tyś. dołożyła Gmina. Gmina siłami WZGK poszerzyła „wąskie gardło” odcinka na terenie Kwiatkowisk. Wartość prac związanych   wykonaniem rowów oraz poszerzeniem drogi to kwota ok. 40 000 zł.
W drugim etapie będzie położony „dywanik” na pozostałym odcinku. Wartość tych prac to kwota ok. 250 tyś. zł. z tego powiat z „funduszu powodziowego z MSWiA daje 200 tyś. zł. a Gmina dokłada 50 tyś. zł. Zakończenie całości prac przewidziane jest na koniec września 2007r.

droga3.jpgdroga1.jpgdroga2.jpgdroga4.jpgdroga5.jpg