Dnia 12 czerwca 2007 roku w Szkole Podstawowej we Wrocance odbył się Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych, który jak co roku zgromadził zaprzyjaźnione szkoły z Gminy. Przegląd adresowany jest do uczniów klas I - VI. W tym roku zgłosiło się sześć zespołów tanecznych z następujących szkół: SP Brzezówka, SP Łubienko, SP Nowy Glinik, SP Potakówka, ZS Roztoki i SP Wrocanka. Łącznie w Przeglądzie wzięło udział 66 uczniów. Przedsięwzięcie to cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci za sprawą przyjaznej atmosfery. "Dreszczyk emocji", który towarzyszy występom na uczestników działa mobilizująco, stąd też wysoki poziom wszystkich prezentacji tanecznych. Sponsorem głównym jest Gmina Tarnowiec, dzięki której zakupiono nagrody dla każdego uczestnika. Ze swej strony szkoła zapewniła poczęstunek.

SP Brzezówka - Taniec Nowoczesny
SP Brzezówka - Taniec Nowoczesny
 
SP Glinik Nowy - Taniec Nowoczesny
SP Glinik Nowy - Taniec Nowoczesny
 
SP Glinik Nowy - Taniec Nowoczesny
SP Glinik Nowy - Taniec Nowoczesny
 
SP Łubienko - Taniec Nowoczesny
SP Łubienko - Taniec Nowoczesny
 
SP Łubienko - Taniec Nowoczesny
SP Łubienko - Taniec Nowoczesny
 
SP Potakówka - Krakowiak
SP Potakówka - Krakowiak
 
SP Potakówka - Krakowiak
SP Potakówka - Krakowiak
 
SP Roztoki - Krakowiak
SP Potakówka - Krakowiak
 
SP Roztoki - Taniec Weselny
SP Roztoki - Taniec Weselny
 
SP Wrocanka - Krakowiak
SP Wrocanka - Krakowiak
 
SP Wrocanka - Polka
SP Wrocanka - Polka