19.06.2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu Panie z 8 Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Tarnowiec, zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymały wsparcie w postaci: robotów planetarnych, podgrzewaczy, wkładów do podgrzewaczy, termosów 10l i 15l, warników do wody.

Kwota otrzymanego dofinansowania na zakup sprzętów (20 tys złotych), pochodziła ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Sprzęty otrzymały:
1. KGW w Czeluśnicy
2. KGW w Umieszczu
3. KGW we Wrocance
4. KGW w Brzezówce
5. KGW w Nowym Gliniku
6. KGW w Tarnowcu
7. KGW w Potakówce
8. KGW w Gąsówce

W ramach wydarzenia i przy współpracy z KGW podczas "Nocy Świętojańskiej - Wianków" 24 czerwca br. w Dobrucowej, przeprowadzona zostanie akcja informacyjna pn. „Bezpieczniej z KGW”, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas akcji dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy zostaną zapoznani z prewencyjnymi działaniami, poinformowani o możliwościach zapobiegania przestępstwu oraz możliwych zagrożeń zagrożeniach