Informacja

W związku z Postanowieniem Nr 44/2022 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Tarnowiec, zarządzonych na dzień 8 stycznia 2023 r. informuję, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnowiec  odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. (środa) w Urzędzie Gminy Tarnowiec:

  • o godz.13.00 dla komisji Nr 1, 2, 3,
  • o godz.14.00 dla komisji Nr 4, 5, 6,
  • o godz.15.00 dla komisji Nr 7, 8, 9, 10.

Szkolenia dla całych składów komisji planowane jest na dzień 3 stycznia 2023 roku o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu:

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych dostępne są na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Krosno pod adresem:

https://krosno.kbw.gov.pl/uploaded_files/1671653843_postanowienie-nr-43-2022-komisarza-wyborczego-w-krosnie-i-w-sprawie-powolania-obwodowych-komisji-wyborczych-w-gminie-tarnowiec.pdf

 

Urzędnik Wyborczy
Gminy Tarnowiec
(-) Jerzy Raus