Program Maluch+ 2021 (Moduł 2)

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, w ramach którego dofinansowywane są działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Program „MALUCH+” – 2021 (Moduł 2), w którym bierze udział Gmina Tarnowiec, polega na dofinansowaniu funkcjonowania miejsc dla dzieci, utworzonych przez Gminę z udziałem wcześniejszych edycji Programu.

Plakat