Cannot find 2008/dwor subfolder inside /jbip/images/stories/2008/dwor/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:IdeaWebServer/3.0.0 (like Apache)
Client OS:Unknown
PHP:7.4.19

W dniu w 19 czerwca br. W budynku zabytkowego Dworu w Tarnowcu odbyła się rozprawa administracyjna dotycząca postępowania o wpisanie do ewidencji zabytków malowideł ściennych znajdujących się wewnątrz dworu. Rozprawa poprzedzona była wcześniejszymi oględzinami, ekspertyzami oraz publikacjami na temat w/w malowideł, wykonanymi przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu Delegatura w Krośnie. W wyniku przeprowadzonej rozprawy  administracyjnej, zapadła decyzja o wpisaniu malowideł do rejestru zabytków. Podczas rozprawy, obecna właścicielka budynku wyznała że, budynek jest w trakcie sprzedaży (podpisana umowa przedwstępna).

Wstępna opinia o malowidłach ściennych odkrytym w dworze w Tarnowcu W stępna opinia o malowidłach ściennych odkrytym w dworze w Tarnowcu