Tarnowiec został jednym z trzech laureatów w kategorii sołectwo w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni środowisku”. To jedyna nagrodzona wieś z Podkarpacia.

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” organizowany jest od 13 lat pod patronatem honorowym Prezydenta RP. Głównym organizatorem konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Komisja konkursowa oceniała zadania, jakich w ciągu ostatnich dwóch lat podejmowały się lokalne władze i mieszkańcy wsi na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego.

Idea konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii. Oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.

W tym roku Tarnowiec otrzymał kilka nagród: tytuł "Sołectwo Przyjazne Środowisku”, prawo do używania przez jeden rok znaku "Przyjaźni Środowisku”, certyfikat "Przyjaźni Środowisku” z oznaczeniem roku, w którym został nadany oraz statuetkę "Laureat w Kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku”. Będzie też promowany w materiałach pokonkursowych przygotowanych przez organizatorów.

Tarnowiec został doceniony za:

  1. wprowadzenie segregacji odpadów komunalnych dzięki temu w 2011 roku 40 proc. to śmieci segregowane, a to jeden z najlepszych wyników w skali powiatu.
  2. utworzenie ścieżki ekologiczno-przyrodniczej w parku przy Zespole Szkół w Tarnowcu, poprzez oczyszczenie, zarybienie i zasadzenie różnymi roślinami wodnymi starego stawu oraz utworzenie skalniak z kilkudziesięciu gatunków roślin.
  3. przeprowadzenie konserwacji alei lipowej, uznanej za pomnik przyrody. Aleja jest swoistym ewenementem przyrodniczym na terenie powiatu jasielskiego, na odcinku 400 metrów rosną tam sędziwe lipy, niektóre mają ponad 150 lat. Dzięki koniecznej gruntowej renowacji, zachowano jej pierwotny charakter, usuwając jednocześnie zagrożenia wynikające ze złego stanu drzew.
  4. We wsi powstał stały punkt zbiórki elektrośmieci, a 2 razy w roku odbierane są bezpośrednio z domów.
  5. Raz w roku, korzystając z pomocy gminy mieszkańcy mogą pozbyć się ze swoich posesji rakotwórczego azbestu.

W dniu 10 lutego br. w Warszawie odbyła się uroczysta gala podczas której odbyło się wręczenie statuetek laureatom w której udział wzięli przedstawiciele samorządu z naszej Gminy.

KOT_2665.jpgMAD_0165 01.JPGKOT_2816.jpgKOT_2843.jpgMAD_0901 01_1.JPG