Gmina Tarnowiec informuję, że w dniu 19.12.2022r. została podjęta uchwała w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.

Informacja w sprawie odśnieżania dróg w sezonie 2022/2023

Informujemy, że w sezonie zimowym 2022/2023 za utrzymanie dróg na terenie Gminy Tarnowiec odpowiada w zakresie dróg gminnych i chodników w ciągu tych dróg oraz parkingów gminnych Gmina Tarnowiec na zlecenie której utrzymanie ww. obiektów prowadzi Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej a w zakresie dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle