Informujemy, że w sezonie zimowym 2022/2023 za utrzymanie dróg na terenie Gminy Tarnowiec odpowiada:

  1. w zakresie dróg gminnych i chodników w ciągu tych dróg oraz parkingów gminnych Gmina Tarnowiec na zlecenie której utrzymanie ww. obiektów prowadzi:

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

w Tarnowcu Sp. zo.o.
38-204 Tarnowiec 143

Informacje, uwagi i interwencje dotyczące przejezdności dróg gminnych można kierować pod następujące nr telefonów:  tel. 13 42 555 03 lub 604 288 945

  1. w zakresie dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg:

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle

Rynek 18

38-200 Jasło

Informacje, uwagi i interwencje dotyczące przejezdności dróg powiatowych można kierować do punktu dyspozycyjno – informacyjnego przy ul. Przemysłowej w Jaśle pod nr telefonów:  tel. 797 710 686 – czynny całodobowo

Dodatkowe informacje w sprawie odśnieżania dróg powiatowych: https://pzd.powiat.jaslo.pl/index.php/zakres-dzialania/zima/8-informacja-o-zimowym-utrzymaniu-drog-powiatowych-w-sezonie-zimowym-2022-2023

Jednocześnie informujemy mieszkańców, że kolejność odśnieżania dróg odbywa się wg ustalonych i przyjętych standardów. Prosimy, zatem o cierpliwość i wyrozumiałość oraz o dostosowanie sposobu jazdy do warunków panujących na drogach.

Ponadto przypominamy, że na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.)  właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników zobowiązani są do utrzymanie nawierzchni chodników w czystości i porządku przez uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.