Zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

W niedzielę 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uruchomione zostaną syreny alarmowe w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. Syreny alarmowe będą uruchomione przez 1 minutę, emitując dźwięk ciągły.

Wniosek o dowóz  dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2021/2022

Punktu Informacyjno – konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze"
Informujemy, iż w sierpnie punk Informacyjno – konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze" będzie czynny w następujących godzinach

Rozkład jazdy autobusów

Gmina Tarnowiec informuję że połączenia - rozkłady jazdy komunikacji autobusowej do poszczególnych miejscowości dostępne są na stronach przewoźników.

Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - rozpoczęcie prac

Informujemy, iż od 14.06.2021r ruszają pracę związane z budową parkingu ogólnodostępnego przy Urzędzie Gminy. W związku tym obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania i parkowania pojazdów w obrębie placu budowy(teren od wejścia na cmentarz komunalny do skrzyżowania z drogą na Wrocankę).

Informacja o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych

W związku z Postanowieniem Nr 22/2021 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Tarnowiec, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r. informuję, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnowiec.

Czasowe utrudnienia w ruchu

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że na drogach powiatowych na terenie Gminyh Tarnowiec wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Utrudniania wystąpią na drogach Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski i Nr 1887RCzeluśnica – Tarnowiec w miejscowości Tarnowiec

13 czerwca 2021 r. - Nowy termin przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmianie uległ termin wyborów przedterminowych Wójta Gminy Tarnowiec. Datę wyborów przedterminowych wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 13 czerwca 2021 roku.

Samorządowy Żłobek w Tarnowcu ogłasza nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2021/2022, termin rekrutacji: 04.05.2021 r. - 21.05.2021 r.