Informacja

W związku z Postanowieniem Nr 22/2021 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Tarnowiec, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r. informuję, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnowiec  odbędzie się
w dniu 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Tarnowiec:

  • o godz. 13:00 dla komisji Nr 8, 9 i 10,
  • o godz. 14:00 dla komisji Nr 4, 5, 6 i 7,
  • o godz. 15:00 dla komisji Nr 1, 2 i 3.

Szkolenia dla całych składów komisji odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Tarnowcu:

  • w dniu 9 czerwca br. (środa) godz. 18.00 dla komisji od Nr 1 do Nr 5,
  • w dniu 10 czerwca br. (czwartek)  godz. 16.00 dla komisji od Nr 6 do Nr 10.

Urzędnik Wyborczy
Gminy Tarnowiec
(-) Jerzy Raus