Czasowe utrudnienia w ruchu

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle uprzejmie informuje, że od dnia 18 maja 2021 roku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w km 7+510-9+379 w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski”.

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle uprzejmie informuje, że od dnia 14 maja 2021 roku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w ciągu drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w miejscowości Tarnowiec w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. .: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica-Tarnowiec w km 2+050 – 2+733” – etap I przebudowa w km 2+050 – 2+586.

Kierowców prosimy o ostrożną jazdę.