Rozkład jazdy autobusów

Gmina Tarnowiec informuję że połączenia - rozkłady jazdy komunikacji autobusowej do poszczególnych miejscowości dostępne są na stronach przewoźników.

Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - rozpoczęcie prac

Informujemy, iż od 14.06.2021r ruszają pracę związane z budową parkingu ogólnodostępnego przy Urzędzie Gminy. W związku tym obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania i parkowania pojazdów w obrębie placu budowy(teren od wejścia na cmentarz komunalny do skrzyżowania z drogą na Wrocankę).

Informacja o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych

W związku z Postanowieniem Nr 22/2021 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Tarnowiec, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r. informuję, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnowiec.

Czasowe utrudnienia w ruchu

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że na drogach powiatowych na terenie Gminyh Tarnowiec wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Utrudniania wystąpią na drogach Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski i Nr 1887RCzeluśnica – Tarnowiec w miejscowości Tarnowiec

13 czerwca 2021 r. - Nowy termin przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmianie uległ termin wyborów przedterminowych Wójta Gminy Tarnowiec. Datę wyborów przedterminowych wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 13 czerwca 2021 roku.

Samorządowy Żłobek w Tarnowcu ogłasza nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2021/2022, termin rekrutacji: 04.05.2021 r. - 21.05.2021 r.

9 maja 2021 r. - Nowy termin przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmianie uległ termin wyborów przedterminowych Wójta Gminy Tarnowiec. Datę wyborów przedterminowych wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 9 maja 2021 roku.

W związku z publikacjami w mediach o pojawianiu się niedźwiedzi i wilków w osiedlach ludzkich, głównie w południowej części województwa podkarpackiego w poszukiwaniu pożywienia, prosimy mieszkańców o zabezpieczenie miejsc przetrzymywania zwierząt gospodarskich i domowych oraz o zabezpieczenie miejsc składania odpadów komunalnych

Gminne Przedszkole w Tarnowcu ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w terminie od 16 lutego 2021 r. do 23 lutego 2021 r.

Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec na rok szkolny 2021/2022