Zespół ludowy ,,Dworzanie,, działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu.

Założony został w 2014 r. z inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich Łubno Opace i Łubno Szlacheckie. Promuje kulturę ludową, tradycje i zwyczaje związane z gminą Tarnowiec.

Dworzanie - Facebook