Nasza wieś Brzezówka położona jest 2,5 km od Tarnowca, trochę po górkach, reszta jest w kotlinie między dwoma lasami i rzeką. Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezówce przechodziło wzloty i upadki, ale odkąd powstało w 1948 roku, nieprzerwanie pracuje i zajmuje się działalnością społeczną dla rozwoju wsi i jej mieszkańców. Aktywnie pracowały w czasie, kiedy przewodniczącą była p. Pac Józefa, a po niej: p. Maria Wyderka, Józefa Gruszkoś i Czesława Koza. Koło liczyło wówczas od 60-80 członkiń.

W tych latach budowany był Dom Ludowy, szkoła i droga. Członkinie, w czynie społecznym, pomagały przy budowach, przy urządzaniu świetlicy, organizowały kursy gotowania i pieczenia, kurs przysposobienia rolniczego, dziecińce na okres żniw. Sprowadzały dla wszystkich mieszkańców kurczęta i pasze. Pomagały w wypadkach losowych. Brały udział w zebraniach, wyjeżdżały na dożynki gminne i wojewódzkie w swoich strojach ludowych. Organizowały zabawy taneczne, a za zarobione pieniądze zakupiły naczynia do wypożyczalni naczyń i szatkownice.

Po Czesławie Koza przewodniczącą została  Barbara pawłowska, która tez pracowała przez kilka lat. Naszymi opiekunkami byli: p. Genowefa Szerląg. p. Włodzimierz Przetacznik i p. Irena Soboniowa.

W 2007r. Przewodniczącą Koła Gospodyń została wybrana p. Krystyna Zygmunt i Koło znowu odżyło. Liczy 14 członkiń – wszystkie pracują społecznie.

Koło Gospodyń zawsze współpracowało z sołtysem wsi, Ochotniczą Strażą Pożarną, ZSZ i Kółkiem Rolniczym.

Wieś się zmienia, więc zmienia się też praca KGW, bo inne są też cele i wymagania.

ZARZĄD:

  1. Krystyna Zygmunt,
  2. Renata Such,
  3. Krystyna Gunia,
  4. Maria Gałuszka,
  5. Stanisława Wojtyczek,
  6. Zofia Lidwin