Akrobatyka jest podstawą każdej dyscypliny sportowej. Jest świetnym przygotowaniem do uprawiania sportu, ale także uzupełnieniem treningu niezależnie od uprawianej dyscypliny sportowej. Doskonale rozwija i poprawia sprawność fizyczną i wszystkie zdolności motoryczne min: siłę, gibkość, skoczność, szybkość, wydolność, koordynacje ruchową. Dba o ogólny wszechstronny rozwój całego ciała.

Rozwijaj nie tylko ciało, ale tez umysł:
• uczy pokonywania własnych słabości, jednocześnie kształtując silny charakter co jest niezbędne
w codziennym życiu,
• umiejętne i ponadprzeciętne zdolności i władanie własnym ciałem dodaje pewności siebie, poprawia samopoczucie, samoocenę i niezwykle pomaga pokonywać przeszkody pojawiające się
w życiu.
• uczy współpracy w grupie, konsekwencji w dążeniu do celu oraz satysfakcji z sukcesów własnych jak również tych osiąganych przez kolegów i koleżanki.

Zajęcia prowadzi instruktor gimnastyki akrobatycznej z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą w tej dyscyplinie.

Zajęcia odbywają się we wtorki o godzinie 16:00.

Szczegóły i informacje: (13) 425-55-56