Klub Małego Gaduły to profilaktyczne zajęcia grupowe, których celem jest wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy u dzieci, rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego opanowania języka przez dzieci. Program zajęć obejmuje zabawy fonacyjne, oddechowe, słuchowe oraz ćwiczenia sprawności aparatu artykulacyjnego. Zajęcia to przede wszystkim gry i zabawy logopedyczne i logorytmiczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, aktywizujące procesy mowy przyczyniających się do rozwoju społecznego dzieci biorących w nich udział.

Zajęcia odbywają się we czwartki o godz. 15:30

Szczegóły i informacje: (13) 425-55-56