Koło Gospodyń wiejskich w Roztokach powstało w 1936r. Z inicjatywy założycieli Kółka Rolniczego, p. Polaka i p. Sobonia. Od początku swej działalności członkinie Koła brały aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym wsi. Prowadzone były liczne kursy: gotowania, pieczenia, szycia itp. Gospodynie brały udział w wielu szkoleniach związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

Po wojnie członkinie KGW aktywnie uczestniczyły w odbudowie zniszczonej w 80%wsi . W drugiej połowie ubiegłego wieku Kolo Gospodyń współpracowało z nauczycielami szkoły podstawowej: organizowano akademia, dożynki, liczne występy oraz wycieczki. Kolo Gospodyń z Roztok co roku wiło wieniec dożynkowy.

Funkcję przewodniczącej KGW Roztoki pełniły od 1936 roku Panie: K. Polak, H. Uram, M. Hap, J. Dubiel, K. Rozpara, H. Garbarz, K. Ciepiela, W. Michałowska.

W 1993 roku z inicjatywy ówczesnej sołtys, p. W. Piekarskiej wznowiono działalność Koła. Funkcję przewodniczącej objęła p. M. Mroczka. Głównym założeniem członkiń było wyposażenie wypożyczalni naczyń. W tym celu organizowano imprezy dochodowe. Kolo Gospodyń kontynuuje tradycję wieńca dożynkowego oraz pomaga w organizacji imprez okolicznościowych na terenie wsi.

Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich w Roztokach liczy 19 członkiń.

W 2001 roku Koło Gospodyń w Roztokach zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.

Zarząd:

  1. Maria Mroczka – Przewodnicząca
  2. Zuzanna Leńkiewicz- z-ca przewodniczącej,
  3. Marta Soboń – skarbnik,
  4. Maria Pisz – członek zarządu,
  5. Genowefa Kołek – członek zarządu,
  6. Urszula Motkowicz – członek zarządu