Koło Gospodyń Wiejskich z Umieszcza wznowiło swoja działalność po II wojnie światowej. Do Koła wstąpiło kilka młodych  kobiet pełnych  zapału i pomysłów do nowych działań. Pierwszą Przewodniczącą była Joanna Kania.

Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowcu powstało jeszcze przed II wojną światową. Przewodniczącą była Maria Kolb, żona inżyniera z kopalni w Dobrucowej. Później funkcję przewodniczącej przejęła kierowniczka Szkoły Maria Dobrowolska. Koło organizowało kolonie, sezonowe dziecińce oraz kursy gotowania i pieczenia, a także kursy kroju i szycia.

KGW w Sądkowej zostało założone po I Wojnie Światowej. Pierwszą przewodniczącą była p. Stefania Wójcik. Członkinie organizowały kursy kroju i szycia, gotowania i pieczenia, uprawy warzyw a także zajmowały się koronkarstwem.

Koło Gospodyń wiejskich w Roztokach powstało w 1936r. Z inicjatywy założycieli Kółka Rolniczego, p. Polaka i p. Sobonia. Od początku swej działalności członkinie Koła brały aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym wsi. Prowadzone były liczne kursy: gotowania, pieczenia, szycia itp. Gospodynie brały udział w wielu szkoleniach związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

Koło Gospodyń Wielskich w Potakówce powstało w roku 1947 i liczyło wówczas 10 członkiń. Założycielką i pierwszą przewodniczącą była Maria Kaszuba, następnie Józefa Trybus. Ponad 20 lat przewodnicząca była Maria Faber, następnie Halina Hańba i Alfreda Trybus. Od 10 lat, funkcję przewodniczącej pełni Maria Wójcik. Obecnie Koło nasze liczy 18 członkiń.

KGW w Nowym Gliniku zostało założone w 1948 roku. Przez okres funkcjonowania członkinie KGW aktywnie działały na rzecz miejscowej społeczności, jak również dzieci, zwłaszcza potrzebujących szczególnej pomocy.

KGW w Łubnie Szlacheckim i Łubnie-Opacym zostało założone w 1947 roku przez Józefę Sanocką i Felicję Sajdak. Następne przewodniczące to Rozalia  Mróz, Józefa Kurzawa i Joanna Wilk. W 1988r. Od Józefy Sanockiej z Łubna Szlacheckiego przyjęła Danuta Głowacka, a od Joanny Wilk z Łubna Opacego, tego samego roku, przyjęła Stanisława Kobak. Obie Panie prowadza działalność do tej pory.

Działalność społeczna kobiet widoczna była już zaraz po wojnie. Pięciomiesięczne walki frontowe spowodowały, że Łubienko zostało zniszczone w 90%. Całkowicie został spalony kościół i szkoła. Kobiety pracowały przy tworzeniu na plebanii szkoły, a od 1948r  pomagały przy budowie kościoła, którego historia sięga XV wieku. W 1960r aktywnie działające kobiety założyły Koło Gospodyń Wiejskich.

Koło zostało założone w 1959 roku. Liczyło 50 członkiń. Pierwsza przewodniczącą była Emilia Wójcik, do roku 1965 – następnie funkcję tę objęła Helena Stefańska. W tym czasie na wsi organizowano Spółdzielnie Zdrowia – do czego czynnie przyczyniły się członkinie Koła.

Koło Gospodyń Wiejskich w Gliniku Polskim zostało założone w 1948 roku. Funkcję pierwszej prezeski pełniła Józefa Klocek, Koło liczyło wówczas 52 członkiń. W 1963 roku dokonano wyboru nowej przewodniczącej, którą została Stanisława Wiśniowska.