Pomoc dla producentów kukurydzy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 13zzl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), uruchomiona została pomoc dla producentów kukurydzy.

XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. W dwudziestu dotychczasowych edycjach w Konkursie udział wzięło już ponad 24 tysiące gospodarstw indywidualnych.

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” – pod tym hasłem przebiegać będzie tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który decyzją Prezes KRUS Aleksandry Hadzik rozpoczął się w lutym br. Wydarzenie przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Agro Ubezpieczenia.

V Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

Szkolenie - Krótkie łańcuchy dostaw żywności

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: Rolników (posiadaczy działki rolnej), Domowników rolników, Małżonków rolników, Osoby zatrudnione w rolnictwie, Właścicieli lasów. Szkolenie trwa 2 dni i prowadzone jest w formie stacjonarnej od godziny 9.00 do godziny 13.45. Każdego dnia przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa.

Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej.

Weź udział w badaniu ankietowym

Weź udział w badaniu ankietowym - Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R. Pomóż dowiedzieć się jak można wesprzeć rolników i ich działalność.

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaśle prowadzi zapisy na szkolenie PODSTAWOWE w zakresie stosowania środków i UZUPEŁNIĄJACE ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Informacja o zaprzestaniu funkcjonowania Gminnego Punktu Doradczego

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tarnowiec Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaśle uprzejmie informuje, iż z dniem 17 stycznia 2024 r. wszelka pomoc doradcza i informacyjna, w tym pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych, pomocowych, wszelkich dokumentacji dla Rolników z terenu Gminy Tarnowiec będzie świadczona w strukturach Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jaśle

 Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego

W dniu 15.11.2023 r. Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Tarnowcu będzie nieczynny.