Rolnicy, którzy posiadają małe gospodarstwa (do 5 ha) i złożyli wnioski o płatności bezpośrednie za 2023 r. mogą wnioskować o przyznanie zryczałtowanej płatności do hektara.

Zryczałtowana płatność dla małych gospodarstw zastąpi następujące rodzaje dopłat: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów. Jej wysokość wynosi 225 euro/ha.

Nie obejmuje  ona przejściowego krajowego wsparcia (uzupełniająca płatność podstawowa, płatność do tytoniu), płatności ONW, ekologicznej, rolno-środowiskowo-klimatycznej. Jeśli rolnicy, którzy wnioskowali o te płatności w tegorocznym naborze, zdecydują się na złożenie oświadczenia otrzymają osobno pieniądze w ramach tych płatności.

W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. złożyć za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus skan oświadczenia "Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw". Jego formularz jest dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Ponadto informujemy, że w zakresie rolnictwa ekologicznego wprowadzone zostały zmiany w Pakiecie 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych oraz Pakiecie 8. Trwałe użytki zielone.

Dotychczas płatność przysługiwała do powierzchni gruntów, dla której zachowana była obsada zwierząt wynosząca co najmniej 0,5 DJP/ha, obecnie będzie to 0,3 DJP/ha. Rolnikom, którzy wnioskowali o te pakiety zostanie naliczona płatność na podstawie obniżonego poziomu 0,3 DJP.

W terminie od 1 do 31 sierpnia br. mogą zawnioskować o te pakiety rolnicy, którzy dotychczas nie ubiegali się o te pakiety, ponieważ nie spełniali kryterium obsady.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego świadczy doradztwo i pomoc w tym zakresie. Wszystkich zainteresowanych rolników zapraszamy do naszych Powiatowych Zespołów i siedziby Ośrodka w Boguchwale.

Podstawa prawna

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 791).

Więcej informacji na: www.gov.pl

Opracowanie na podstawie informacji na stronie  https://www.gov.pl: Kazimierz Cach

PODR Boguchwała