Informujemy, że w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami", w dniu 21 maja br., tj. wtorek, zostanie zamknięty most.

Informuje się mieszkańców Gminy Tarnowiec, że w dniu 19 kwietnia 2019r. (tj. piątek) Urząd Gminy jest nieczynny.

W dniu 24 marca 2019 roku, w Gminie Tarnowiec odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich.

Starosta Jasielski organizuje zebrania dla uczestników scalania gruntów.

Informujemy o planowanej w dniach 4-13 kwietnia 2019 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Uprzejmie informuję o możliwości składania przez rolników "Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2018".

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących w miejscowości Czeluśnica.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec.

Weź udział w ankiecie dotyczącej zapotrzebowania na usługi związane z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Tarnowiec.

Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Tarnowcu zaprasza na SZKOLENIE ROLNICZE Wypełnianie wniosków o przyznanie płatności za pomocą aplikacji eWniosekPlus