Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle
dot. bezpłatnych badań wody

W związku z kryzysową sytuacją spowodowaną intensywnymi opadami atmosferycznymi jakie odnotowano na terenie powiatu jasielskiego w ubiegłym tygodniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, że będzie realizował bezpłatne badania próbek wody ze studni przydomowych, które stanowią dla mieszkańców jedyne źródło zaopatrzenia w wodę, a które uległy zalaniu bądź podtopieniu. Zakres badania będzie obejmował oznaczenie zawartości bakterii grupy coli oraz Escherichia coli. Ewentualne poszerzenie zakresu badanych parametrów będzie możliwe za odpłatnością.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle przypomina ponadto o bezwzględnej konieczności .dokonania czyszczenia i dezynfekcji studni, jeżeli na skutek powodzi uległa ona zanieczyszczeniu. Próbki wody powinny być pobrane dopiero po przeprowadzeniu tych czynności, z uwzględnieniem zasad, które zostały ujęte w załącznikach do niniejszego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, że środki do dezynfekcji zostały już przekazane do poszczególnych gmin, a w przypadku niedoszacowania potrzeb zgłaszanych przez gminy, istnieje możliwość składania kolejnych zapotrzebowań. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, że badania będą realizowane po wcześniejszym ustaleniu indywidualnego terminu dostarczenia próbki. W tym celu osoby zainteresowane powinny kontaktować się z Oddziałem Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaśle, teł.: 13 446 30 09 wew. 36.