Informujemy, że dzień 15 kwietnia 2022 r. (Wielki Piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.

W dniu 16 marca 2022 r. (środa) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jedynie pod numerem telefonu: 516 906 936 od godziny 15:00 do godziny 19:00.

Uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy Tarnowiec, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy o zgłoszenie tych osób w Wydziale Spraw Obywatelskich. Prosimy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość.

W dniu 21 lutego 2022 r. (poniedziałek) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny jedynie pod numerem telefonu: 516 906 936 od godziny 15:00 do godziny 19:00.

Gmina Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2022 roku.

Gmina Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku pod nazwą: Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych

PGZK Jasiel informuje, że w związku z decyzją Ministra Zdrowia o zamknięciu szkół i przejściu na naukę w formie zdalnej od dnia 01.02.2022r. do dnia 28.02.2022r. komunikacja autobusowa odbywać się będzie zgodnie z wakacyjnym rozkładem jazdy, tj. nie będą kursowały autobusy z oznaczeniem S i f.

Informujemy, że na rok szkolny 2022/2023 obowiązują następujące terminy oraz kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, a także publicznych szkół podstawowych.

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W dniu 05 stycznia 2022 r. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" czynny od godziny 15:00 do godziny 17:00 a od godziny 17:00 do godziny 19:00 pod numerem telefonu: 516 906 936.