PGZK Jasiel informuje, że w związku z decyzją Ministra Zdrowia o zamknięciu szkół i przejściu na naukę w formie zdalnej od dnia 01.02.2022r. do dnia 28.02.2022r. komunikacja autobusowa odbywać się będzie zgodnie z wakacyjnym rozkładem jazdy, tj. nie będą kursowały autobusy z oznaczeniem S i f.