OBWIESZCZENIE

Stosownie  do  art. 53  ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i   zagospodarowaniu   przestrzennym   (Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz. 717 z późn. zm.),

Wójt Gminy Tarnowiec

informuje, że w dniu  23.05.2011r. został złożony wniosek  przez Karpacką Spółkę Gazownictwa  sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 w  sprawie wydania decyzji o ustalenie  lokalizacji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia  inwestycyjnego obejmującego  „Przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia  DN 250 PN 1.6MPa na przekroczenie rzeki Jasiołka metodą przewiertu sterowanego w miejscowości Roztoki” na działkach nr.ew. 3137 obręb 24 Gliniczek – Jasło, oraz na działkach nr.ew. 61/1, 62, 63 na terenie wsi Roztoki Gm. Tarnowiec.

Informuje się, że każdy ma prawo do zapoznania   się  z  wnioskiem Inwestora  w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr. 8  i  zgłoszenia  ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w ciągu 14 dni od daty wywieszenia Obwieszczenia.

Wójt Gminy
Tarnowiec
Bogusław Wójcik