Samospis internetowy– spisz się sam!

Szybko, łatwo, bezpiecznie

W terminie od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. uruchomiony został samospis internetowy.
Samospis internetowy to jedna z metod zbierania danych podczas tegorocznego spisu powszechnego. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe zostaną wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Nieaktualne dane należy skorygować, a jeśli pojawią się ewentualne braki – uzupełnić je.
SAMOSPIS INTERNETOWY KROK PO KROKU:
- Wejdź na stronę http://www.spis.gov.pl lub http://www.stat.gov.pl .
- Wybierz zakładkę "formularze spisowe".
- Wybierz formularz identyfikacyjny.
- Uzupełnij formularz identyfikacyjny:
- podaj dane identyfikacyjne (PESEL, imię i nazwisko),
- podaj dane do weryfikacji (NIP lub miejsce urodzenia oraz nazwisko rodowe matki),
- podaj dane umożliwiające kontakt (telefon, adres poczty elektronicznej),
- wpisz swoje hasło (hasło powinno mieć długość od 8 do 12 znaków, zawierać małe i duże litery, cyfry lub znaki specjalne).
- Zapamiętaj je lub zapisz na kartce. - wpisz we wskazane miejsce kod z obrazka.
- Zaloguj się do formularza elektronicznego podając PESEL i wygenerowane wcześniej hasło.
- Wypełnij elektroniczny formularz spisowy.
- Jeśli nie wypełnisz formularza do końca, wyjdź z aplikacji przyciskiem wyloguj.
- Jeśli chcesz ponownie uruchomić formularz wpisz PESEL i zapamiętane hasło.

 

Formularz można wypełnić w terminie od 1 kwietnia do 16 czerwca, dowolnego dnia i o dowolnej godzinie. Można podzielić wypełnianie formularza na etapy w zależności od ilości wolnego czasu jakim dysponujemy. Od momentu pierwszego zalogowania dane do formularza będzie można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. W tym czasie można logować się wielokrotnie - dane za każdym razem są zapamiętywane.

Zapewniamy, że przekazane przez Państwa informacje będą przesyłane w postaci zaszyfrowanej i będą podlegały tajemnicy statystycznej. Zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych.

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego dostępna jest wersja demonstracyjna samospisu, zarówno formularza długiego przeznaczonego do badania reprezentacyjnego, jak również formularza krótkiego, przeznaczonego do badania pełnego.
 
INFOLINIA
Od 1 kwietnia dostępna jest ogólnopolska infolinia spisowa:
- 22 44 44 777 numer dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych, płatny zgodnie z taryfikatorem operatora sieci komórkowej
- 800 800 800 numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych