Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowcu (GKRPA)

Wniosek o zobowiązanie do leczenia - Wniosek DOCX, Wniosek PDF

 • Punkt Porad Psychologicznych – czynny we wtorki 16:00 do 18:00, telefon nr: 516 758 229
 • Punkt Przeciwdziałania Przemocy – czynny w pierwsze piątki miesiąca 16:00 do 18:00, telefon nr: 516 758 229
 • Punkt Porad Prawnych – czynny we wtorki 16:00 do 18:00, telefon nr: 516 758 229
 • Poradnia Leczenia Uzależnień w Jaśle, ul Chopina 38, telefon nr: 13 44 630 44, 13 44 637 66
 • Ośrodek Psychoterapii w Jaśle, ul Floriańska 18, telefon nr: 13 44 630 44, 13 44 637 66, https://terapiajaslo.org.pl

Wniosek można złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 211 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Dom Ludowy w Umieszczu)

Informacje pod numerami telefonów: 13 42 555 28 lub 13 42 555 47

POMOC TELEFONICZNA:

 1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 12 00 02. Telefon jest bezpłatny i czynny całą dobę.
 1. Ogólnopolski Telefon Zaufania – Uzależnienia 800 199 990. Telefon bezpłatny, czynny codziennie w godzinach 16.00 – 21.00.
 1. Telefon Zaufania – Uzależnienia Behawioralne 801 889 880. Czynny codziennie w godzinach 17.00 – 22.00. Stawka za połączenie według taryfy operatora.

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Informacje o programie - https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Informacje na stronie WFOŚiGW - https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tarnowiec (30.09.2022):

 • Liczba złożonych wniosków na dzień 30.09.2022 - 138
 • Liczba zawartych umów na dzień 30.09.2022 - 120
 • Wypłacona kwota w ramach zawartych umów - 1 222 689,95 zł
 • Liczba zakończonych inwestycji na dzień 30.09.2022 - 67

Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tarnowiec (30.12.2022):

 • Liczba złożonych wniosków na dzień 30.12.2022 - 151
 • Liczba zawartych umów na dzień 30.12.2022 - 129
 • Wypłacona kwota w ramach zawartych umów - 1 467 265,90 zł
 • Liczba zakończonych inwestycji na dzień 30.12.2022 - 100

Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tarnowiec (31.03.2023):

 • Liczba złożonych wniosków na dzień 31.03.2023 - 181
 • Liczba zawartych umów na dzień 31.03.2023 - 148
 • Wypłacona kwota w ramach zawartych umów - 1 317 986,67 zł
 • Liczba zakończonych inwestycji na dzień 31.03.2023 - 85

Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Tarnowiec (30.06.2023):

 • Liczba złożonych wniosków na dzień 30.06.2023 - 200
 • Liczba zawartych umów na dzień 30.06.2023 - 170
 • Wypłacona kwota w ramach zawartych umów - 1 383 294,49 zł
 • Liczba zakończonych inwestycji na dzień 30.06.2023 - 89

UWAGA! Zmiana numeru telefonu - 660 513 551

 

Czyste Powietrze - plakat

 

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie regulacje nowej ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Jednocześnie zaczynają obowiązywać przepisy, które elektronizują bez wyjątku wszystkie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

Postępowania o wartości równej lub przekraczającej kwoty 130 000 złotych będą prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia-publiczne.tarnowiec.eu/

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w dalszym ciągu będzie możliwy poprzez stronę w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”.

Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której postępowania będą prowadzone, jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Przypominamy zatem, iż dla udziału w ww. postępowaniach konieczne jest wyposażenie osób składających w imieniu wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia w odpowiednie środki komunikacji elektronicznej celem zapewnienia sprawnego składania wymaganych dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(Tymczasowa siedziba: Dom Ludowy w Umieszczu)
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-17-74-147

Telefon: +48 13 42 555 02

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Kierownik Beata Matuszyk - kierownik
  Ewa Skiba - zastępca kierownika
  pracownik socjalny ds. świadczeń
  tel: 13 42 555 43
   
 
Księgowość Agnieszka Paszyna
  tel: 13 42 555 48
   
 
Pracownicy Socjalni Kazimiera Figlus - specjalista pracy socjalnej
  Wioletta Gadzała - specjalista pracy socjalnej
  Robert Tuleja - specjalista pracy socjalnej
  Magdalena Rząca - specjalista pracy socjalnej
  Ewelina Michalec - asystent rodzinny
  tel: 13 42 555 46
  tel: 13 42 555 47
   
 
Zasiłki rodzinne Magdalena Szajnicka - inspektor
  Agnieszka Sajdak - inspektor
  Małgorzata Witkoś - pomoc administracyjna
  tel: 13 42 555 44
  tel: 13 42 555 45
   
 
Inspektor ochrony danych Patrycja Kaczmarczyk-Hap - inspektor - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  pokój nr 5 - parter
  tel: 13 42 555 12
   
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Życzenia


Wyświetl większą mapę

W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), w trosce o bezpieczeństwo petentów i pracowników, prosimy aby osoby, u których występują takie objawy jak: gorączka, kaszel lub które w ostatnim czasie wróciły zza granicy, nie przychodziły do urzędu osobiście lecz załatwiały sprawy poprzez e-mail, telefonicznie lub przez pełnomocników (z upoważnieniem).

Sprawy związane z uiszczaniem płatności za podatki i odpady mogą być dokonywane w formie przelewów bezgotówkowych a także u sołtysów.
Działania powyższe mają spowodować ograniczenie dużej ilości osób przebywających na terenie Urzędu Gminy i są podyktowane troską o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy.

{slider=Brzezówka} >{/slider}

{slider=Czeluśnica} {/slider}

{slider=Dobrucowa} {/slider}

{slider=Gąsówka} {/slider}

{slider=Gliniczek} {/slider}

{slider=Glinik Polski} {/slider}

{slider=Łajsce} {/slider}

{slider=Łubienko} {/slider}

{slider=Łubno Szlacheckie} {/slider}

{slider=Łubno Opace} {/slider}

{slider=Nowy Glinik} {/slider}

{slider=Potakówka} {/slider}

{slider=Roztoki} {/slider}

{slider=Sądkowa} {/slider}

{slider=Tarnowiec} {/slider}

{slider=Umieszcz} {/slider}

{slider=Wrocanka} {/slider}