Wójt Gminy                    Agata Augustyn
    tel: 13 42 555 00
    pokój nr 7 - parter
   
Sekretarz Gminy   Przemysław Majka
    tel: 13 42 555 11
    pokój nr 7 - parter
   
Skarbnik Gminy   Aneta Świdrak
    tel: 13 42 555 17
    pokój nr 10 - I piętro
   
Przewodniczący Rady Gminy   Jarosław Pękala                                  
    tel: 13 42 555 13

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy w Tarnowcu w trosce o prawidłową ochronę przetwarzania Państwa danych osobowych i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa dokłada wszelkich starań aby zapewnić należytą poufność danych na każdym etapie postępowania.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781) został wyznaczony inspektor ochrony danych w osobie Pani Patrycji Kaczmarczyk-Hap. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe:

 

PlikRozmiar
Pobierz plik (Klauzula infomracyjna - dowody osobiste.pdf)Klauzula infomracyjna - dowody osobiste472 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - COVID-19.pdf)Klauzula informacyjna - COVID-19207 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - deklaracje śmieciowe.pdf)Klauzula informacyjna - deklaracje śmieciowe375 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - ewidencja ludności.pdf)Klauzula informacyjna - ewidencja ludności473 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - ogólna.pdf)Klauzula informacyjna - ogólna378 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - petycje.pdf)Klauzula informacyjna - petycje374 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy.pdf)Klauzula informacyjna - potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy378 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - szacowanie szkód 27.06.2020.pdf)Klauzula informacyjna - szacowanie szkód 27.06.2020201 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - szacowanie szkód GT.pdf)Klauzula informacyjna - szacowanie szkód GT201 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - transmisja sesji Rady Gminy.pdf)Klauzula informacyjna - transmisja sesji Rady Gminy211 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne do 130 tys zł.pdf)Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne do 130 tys zł528 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego.pdf)Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego202 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna -akta stanu cywilnego.pdf)Klauzula informacyjna - akta stanu cywilnego484 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna -zaświadczenie o dochodzie.pdf)Klauzula informacyjna - zaświadczenie o dochodzie293 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - dostęp do informacji publicznej-2.pdf)Klauzula informacyjna - dostęp do informacji publicznej374 kB
Pobierz plik (Klauzula do zgłoszenia na debate nad raportem o stanie gminy.pdf)Klauzula informacyjna - zgłoszenie do debaty nad raportem o stanie gminy63 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - oświadczenie majątkowe.pdf)Klauzula informacyjna - oświadczenie majątkowe204 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna oświadczenia majatkowe radnych Rady Gminy Tarnowiec.pdf)Klauzula informacyjna - oświadczenia majatkowe radnych Rady Gminy Tarnowiec205 kB
Pobierz plik (Klauzula do deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.pdf)Klauzula informacyjna do deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw621 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - dane do rejestru żłobków.pdf)Klauzula informacyjna - dane do rejestru żłobków375 kB
Pobierz plik (Klauzula Pomoc Ukrainie w Gminie Tarnowiec.pdf)Klauzula Informacyjna - pomoc Ukrainie w Gminie Tarnowiec199 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna debata.pdf)Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w trakcie debaty nad raportem o stanie gminy371 kB
Pobierz plik (Klauzula solary protokół.pdf)Klauzula informacyjna - protokół solary442 kB
Pobierz plik (klauzula spotkanie informacyjne lista obecności.pdf)Klauzula informacyjna - konsultacje z mieszkańcami w ramach realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec394 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna zbiorniki bezodpływowe.pdf)Klauzula informacyjna - zbiorniki bezodpływowe142 kB
Pobierz plik (Klauzula - odsetki za opóźnienie.pdf)Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zaległościami – odsetki za opóźnienie519 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna RODO .pdf)Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa198 kB
Pobierz plik (klauzula informacyjna członkowie obwodowych komisji wyborczych.pdf)Klauzula informacyjna - członkowie obwodowych komisji wyborczych209 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna mężowie zaufania.pdf)Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją rozliczenia i wypłaty należności przysługującej mężowi zaufania417 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna zastrzeżony Rejestr Pesel.pdf)Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL437 kB
Pobierz plik (klauzula monitoring na terenie Gminy Tarnowiec.pdf)Klauzula informacyjna - monitoring na ternie Gminy Tarnowiec206 kB
Pobierz plik (klauzula wniosek o zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym.pdf)Klauzula informacyjna - wniosek o zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym198 kB
Pobierz plik (klauzula informacyjna wybory.pdf)Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przepisów wyborczych337 kB
Pobierz plik (klauzula wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf)Klauzula informacyjna - zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu369 kB