Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w I etapie gry terenowej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu i postanowili w ciekawy i aktywny sposób spędzić weekend ? ? ?

W Etapie I – historycznym – uczestnicy mieli za zadanie odnaleźć na podstawie współrzędnych GPS wskazane przez nas miejsca ważne i/lub ciekawe z pkt widzenia historii naszej Gminy ?

Pierwszym pkt zlokalizowany był przy granicy Umieszcza i Glinika Polskiego, gdzie w XII w znajdował się młyn, z którego mąka dostarczana była do Krakowa oraz Tyńca. Obecnie po młynie nie ma już niestety żadnego śladu.

Drugi pkt zlokalizowany przy cmentarzu w Łubienku – uczestnicy po zeskanowaniu kodu QR mogli zapoznać się z barwną historią Łubienka i Parafii Łubienko – obecnie jednej z najmniejszych w całej diecezji.

Trzeci pkt – to grób Zbigniewa Zakrzewskiego – znajdujący się w lesie w Potakówce. Spoczywający w mogile Lwowianin, uciekł z transportu osób przewożonych z obozu w Szebniach do lasu w Dobrucowej gdzie miał być rozstrzelany z pozostałymi więźniami. Tablica znajdująca się na frontowej ścianie nagrobka opisuje walkę o przetrwanie i ostatnie kilkadziesiąt godzin życia mężczyzny.

Punkt czwarty – to pomnik w lesie w Dobrucowej – który łączy się bezpośrednio z losami Zbigniewa Zakrzewskiego. Miejsce upamiętniające śmierć więźniów obozu w Szebniach.

Z przykrością informujemy także, że nie wszyscy doceniają nasze starania i próby zorganizowania alternatywnych i ciekawych sposobów na spędzenie czasu wolnego. W trakcie weekendu pkt kontrolny nr I został zniszczony – co uniemożliwiło części chętnych osób na uczestnictwo w zabawie.

Mamy jednak nadzieję, że kolejne etapy gry, które zorganizujemy w najbliższych tygodniach spotkają się z większym poszanowaniem a osoby, które nie są zainteresowane aktywnym udziałem, nie będą przeszkadzać i dezorganizować pracy osób działających na rzecz innych...